Kamp

Elk jaar eindigen we ons werkjaar (op een verrassingsactiviteit eind augustus na) met een spetterend kamp. Dit valt steeds van 11 tem 21 juli, tenzij anders vermeld.

Fiscaal attest

Het geld dat ouders betaalden voor kampen of weekends van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar met een max. van 11,20 euro per dag. Dit attest wordt door de gemeente zelf opgestuurd omstreeks mei-juni van het volgend werkjaar en moet bij de belastingsaangifte toegevoegd worden.

Kampverhaal

Elk jaar wordt een gekend of minder gekend verhaal door onze regisseur van dienst omgevormd tot een toneelstuk van meerdere dagen. Praktisch elke avond wordt een deel van het verhaal door de leiding naar eigen goeddunken vertolkt om vaak met gelach door leden en kookploeg onthaald te worden. Het thema van elk jaar blijft geheim tot het uitbrengen van de kampeditie van het P-iekske. De keuze gebeurt door onze regisseur.

Kamplied

Geen kamp zonder kamplied. Hoe anders krijgen we iedereen 's morgens uit z'n bed, 's middags verzameld voor de maaltijd en ook steeds weer voor sport en spel? Tien dagen lang met een minimum van 7maal daags weerklinkt dit nummer door onze boxen. Uiteraard zoeken we dus iets dat niet vlug de keel gaat uithangen, maar uiteraard ook iets origineel en algemeen acceptabel (hoewel we nooit iedereen een plezier kunnen doen). Meerdere selectierondes vinden elk jaar opnieuw plaats, waarbij we via eliminatie tot een consensus proberen te komen met het voltallig leidingskorps.